Universi online shop

Egen utvikling Individuell Bioenergetisk Trening


Individuell Bioenergetisk Trening

Hva vil du få ut av treningen?

Livet kommer ikke med garantier, det gjør heller ikke denne treningen. Men mine erfaringer er at de aller fleste opplever over tid å utvikle en større grad av modenhet, kontakt med kroppen, vitalitet og livsglede.
 
Det er det mellommenneskelige og det å utvikle seg som menneske som er i mitt fokus. Det er å kunne bli et helere og lykkeligere menneske som vil være hovedformålet med treningen. Dette skjer gjennom å finne bevegelsen av livets puls i deg, ved å bruke rytme og kjenne inn i flyten som skapes ved å være i ditt senter.
Fem perspektiver på treningen.
·      Utvikle tilstedeværelse ved å trene på grunne seg.
·      Lære å lytte til din kropp kjenne etter i egen kropp gjennom bevegelse.
·      Evne til uttrykke følelser og hva du kjenner i din kropp med hjelp av din stemme.
·      Evne til å beholde deg selv i dine følelser og emosjoner.
·      Vi er sammen om å utvikle deg i relasjonen til deg selv og din omverden.
Noen andre betraktninger på hva treningen er
Mye av øvelsene som vi gjør kan du kjenne igjen fra forskjellieg andre disipliner som f.eks yoga og Tai Chi. Det som skiller mest er at vi i treningen oppfordrer til en større kontakt med stemmen.
 
I selve bioenergetikken anerkjenner vi det å komme gjennom eller forbi aggresjon som en betingelse for at ekte glede skal kunne oppleves og rommes av kroppen. Vi sier gjerne at du må først lære å si nei før du kan si ja.  Et annet viktig prinsipp er at vi lar kroppen selv få tid til å utrykke det den har av følelser, vi jobber altså fra bunnen og opp. Det vil si fra grunnen og opp mot hodet.  Selve fagfeltet er hele tiden under utvikling og har i dag et mangfoldig bakrunnsteppe av andre disipliner i tillegg til yoga.
 
”It has from the 50th up to now developed to a broader concept with more or less impact on either analytical-relational psychotherapy with focus on the body – and/or energetic-body-psychotherapy. It is one of the oldest and most respected methods of analytic body-psychotherapy which emerged directly from psychoanalysis. While it has been known for a long tradition and wealth of experiential knowledge Bioenergetic Analysis has nowadays included innovations from attachment theory, relational psychoanalysis, infant research and neurobiology, and still holds valid statements on the significance of the body in psychotherapy.” (Dr. Vita Heinrich-Clauer )
 
Hvordan foregår treningen?
Min måte å være sammen med deg på er sammensatt av mange elementer hvor jeg bruker mine evner som healer, yoga lærer og medmennsker. Jeg henter mye av min kunnskap fra min utdanning innen Bioenergetisk Analyse.
 
Bioenergetic Analysis is a unique body-psychotherapy founded by Alexander Lowen based upon an energetic and relational understanding – rooted in the work of Wilhelm Reich.
 
“It integrates a work with the body, with the patient’s interpersonal relationships, and with his mental processes; each of which is correlated and interpreted in terms of the others.... Bioenergetic Analysis starts with the reality of the body and its basic functions of motility and expression.” (A. Lowen New York, 1963)
 
Selv om jeg trekker på kunnskap fra Bioenergetisk Analyse så ekskluderer ikke det mine andre innfallsvinkler til deg som menneske.  Jeg jobber kreativt og benytter både stemme , musikk,  gong og andre lyd instrumenter som tillegg for å støtte opp under det å finne din livsrytme og kroppslige resonans.
 
En trenings time er følger en slags oppbygging, hvor vi starter med øvelser som har til hensikt med å etablere grunn, grunne seg i der hvor kroppen er i nuet. vil lære øvelser som er tilpasset din bioenergetiske karakter type og kropp. 
Tidsrammer, varighet og pris
Jeg er til for deg som for som har motivasjon for å utvikle seg selv over tid, og har derfor en model som skaper rom for å finne ut om dette er noe for deg og meg. Vi starter med en konsultasjon hvor vi gjennomgår enkle prinsipper og hvor vi begge for et lite bilde av hvorvidt dette kan være rett for oss. Videre setter vi opp 5 enkelt sessioner som planlegges frem i tid. dersom du og jeg etter 5 ganger blir enige om å fortsette samarbeidet, blir vi enige om en tidshorisont og hyppighet på treningen som vi begge kan stå inne for.
 
Første konsultasjon varer ca 2 timer og en Individuell Bioenergetisk trening koster kr 900,- og varer 45 min.

Min rolle i den individuelle treningen
I den individuelle treningen vil min tilstedeværelse, åpenhet, kreativitet og medfølese gi rom for utforsking av deg i din verden og din måte å være i verden på. Jeg er den som kan stå der sammen med deg og utforske ditt unike utrykk for liv her og nå. Jeg bruker her og nå i treningen fordi - jeg ser ofte at det er i de spontane utrykkene som oppstår i øyeblikket at livet kan finnes.
 
"When you have no words for your feelings, for
what happened to you, for what is missing in
you, we listen to the inner resonance - of your
inchoate secrets - as it lives in your body. We help
you to sense and amplify this inner resonance
until its movement comes close enough to the
surface of your being to enter your consciousness.
But we also listen carefully to your words and are
touched by them when they come from a depth
of your being that no one can put a hand on. We
invite you to surrender to the spirit of your body
and the body of your spirit - and in so doing, to
embrace your true self.“ (Robert Lewis, M.D)
 
 
Om å finne en vei sammen
 
I mitt eget liv så har jeg et slags mantra - «The way of the gong» . Det handle i grunn om følge det som kan gi varig lykke for meg selv og andre levende vesener. Jeg tror at dersom noen møter et annet menneske med kjærlighet og ser det i lys av kjærlighet vil det være grunnlag for vekst for alle. Vi er alle en del av noe større en oss selv.
 
“Self-realization is the knowing – in body, mind, and soul – that we are one with the omnipresence of God; that we do not have to pray that it come to us, that we are not merely near it at all times, but that God's omnipresence is our omnipresence; that we are just as much a part of Him now as we will ever be. All we have to do is improve our knowing.”PARAMAHANSA YOGANANDA
 
Dersom du ønsker å komme til en time for å finne ut om dette er noe for deg tar du kontakt med meg pr mail 
 

For timeavtale ta kontakt med Tor Arne på 90914095.
900 NOK